Covid nieuws

Covid nieuws


Wat zijn COVID-symptomen?

Een mogelijk geval van COVID-19 is een persoon met
• minstens één van de volgende hoofdsymptomen die acuut ontstaan zijn, zonder andere duidelijke oorzaak : hoest, kortademigheid, druk of pijn op de borst, acuut smaak- of geurverlies
OF
• minstens twee van de volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak: koorts, spierpijn, vermoeidheid, neusloop of neusverstopping, keelpijn, hoofdpijn, verlies van eetlust, waterige diarree, acute verwardheid,  plotse val (laatste 2 vnl. bij ouderen)
OF
• verergering van chronische respiratoire klachten (zoals bij COPD, astma, chronische hoest…), zonder andere duidelijke oorzaak.

Vanaf 23/11/2020 gelden volgende aanpassingen van de teststrategie:

• Iedereen met symptomen neemt contact op met zijn/haar huisarts en vermeldt dat hij/zij symptomen heeft. Telefonisch wordt overlegd of de patiënt alhier gezien wordt of wordt doorgezonden naar de triagepost.
• Hoog-risicocontacten, mensen die terugkeren uit het buitenland of mensen werkzaam in een collectiviteit waar een uitbraak is van COVID worden vanaf nu gedurende 10 dagen in quarantaine geplaatst en kunnen een test krijgen op dag 7 na het laatste contact met de besmette persoon.
o U kan uw quarantaine-attest zelf bekomen op de site van www.mijngezondheid.belgië.be. De duur van dit quarantaine-attest bedraagt maximaal 10 dagen.
o U krijgt normaal een code toegezonden vanuit contacttracing, uw collectiviteit of via het passenger locator form dat u invulde. Met deze code kan u zelf een afspraak maken in het triagecentrum bij jou in de buurt. Dit kan eveneens via www.mijngezondheid.belgië.be.
Testen voor asymptomatische patiënten worden zoveel als mogelijk doorverwezen om de reguliere zorg te kunnen blijven verstrekken. Gelieve hier dan ook rekening mee te houden. Voor vragen kan u steeds terecht op de site www.mijngezondheid.belgië.be.
Indien u nadien nog onduidelijkheden opmerkt, kan u ons steeds telefonisch contacteren.

Kan ik mijn testresultaten zelf opvolgen?

Ja, dat kan. Je kan deze opvolgen in de ‘Corona-alert app’ indien je ook een code aan je huisarts meedeelde.
Verder kan je ze altijd raadplegen op http://www.cozo.be of op http://www.mijngezondheid.belgie.be
Op deze sites kan je aanmelden met ‘itsme’ of via je e-ID-kaart en kaartlezer. Via het tabblad ‘resultaten’ kan je dan jouw gegevens mee opvolgen.

Wat is een hoog-risicocontact?

Een hoog-risicocontact is elk contact met een covid-positieve persoon dat zonder mondmasker plaatsvond,
gedurende > 15 min en waar de afstandsregel van > 1,5m niet gerespecteerd kon worden OF wanneer er fysiek contact heeft plaats gevonden.
Voor hen geldt de regel van 10 dagen quarantaine en 4d verhoogde waakzaamheid. Opgelet de dag van het contact met de covid-positieve persoon is dag 0 !
Voor het bekomen van een quarantaine attest neemt u contact op met uw huisarts. Er wordt niet langer getest bij asymptomatische personen.
Bij het optreden van symptomen dient u contact op te nemen met uw huisarts.

Wat is een laag-risicocontact?

Een laag-risicocontact is elk contact met een covid-positieve persoon gedurende > 15 min op minder dan 1,5 meter met mondmasker EN geen fysiek contact heeft gehad OF contacten zonder mondmasker van < 15min en niet of onvoldoende respecteren van de 1,5m afstand. Deze personen dienen verhoogd waakzaam te zijn gedurende 14 dagen. U dient niet in quarantaine te gaan. Er wordt niet standaard getest.
Bij het optreden van symptomen dient u contact op te nemen met uw huisarts.

Wat betekent verhoogde waakzaamheid?

Verhoogde waakzaamheid betekent dat men alle broodnodige activiteiten van de dag kan uitvoeren zoals naar school gaan, gaan werken,
een boodschap doen voor levensnoodzakelijke middelen met aandacht voor handhygiëne, de afstandsregel en de mondmaskerdracht.
Dit wil eveneens zeggen dat men gedurende de periode van verhoogde waakzaamheid de hobby’s niet mag uitvoeren, bezoeken aan familie/vrienden en plezieruitstapjes dienen te worden uitgesteld. 

CONTACTONDERZOEK

Om te vermijden dat COVID-19 zich snel verspreidt onder de mensen, doet de Vlaamse overheid aan contactonderzoek.

Heb je klachten zoals hoesten, pijn aan de borst, verlies van reuk of smaak, koorts?  Blijf dan meteen thuis en bel je huisarts.

Wanneer je na klachten positief test, start het contactonderzoek. Je wordt dan opgebeld of krijgt een huisbezoek
(als telefonisch contact niet kan) om met je te overlopen met wie je contact hebt gehad. Die personen worden vervolgens,
ook via telefoon of huisbezoek, geïnformeerd dat ze in contact zijn geweest zijn met iemand die COVID-19 heeft.
Zij krijgen daarbij het juiste advies. Zo kunnen ze zelf vermijden dat zij andere mensen uit hun omgeving ook ziek maken.

Er wordt steeds gewerkt met vaste nummers: Je krijgt telefoon van het nummer 02 214 19 19 of een sms van het nummer 8811.
De contactpersonen krijgen niet te horen wie de besmette persoon is.